Přípravek Navela je nouzová antikoncepce (lidově „pilulka po“), kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku nebo selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.

Tento léčivý přípravek obsahuje léčivou látku levonorgestrel, což je synteticky vyrobený derivát ženského pohlavního hormonu progesteronu. Svým účinkem ovlivní ženskou pohlavní soustavu. Brání ovulaci a oplodnění vajíčka.

Nouzová antikoncepce je metoda pro příležitostné použití, jinými slovy „PLÁN B“, který není rozhodně tak účinný jako pravidelné užívání jakékoliv metody ochrany před početím a nesmí v žádném případě nahradit metodu pravidelné antikoncepce.

Navíc vás nechrání před pohlavně přenosnými nemocemi. Berte ji jako zálohu – ne pro běžné použití. Proto se ji říká „PLÁN B“.

Doporučené dávkování

Jak se přípravek Navela užívá?

Načasování je velmi důležité. Ruku na srdce – kolik z nás přesně ví, kdy ovuluje? Proto je nejlepší, použít nouzovou antikoncepci co nejdříve – bez ohledu na to, v jaké fázi svého menstruačního cyklu se nacházíte.
Tabletku tedy užijte co nejdříve po nechráněném pohlavním styku, nejlépe do 12 hodin, ale ne později než do 72 hodin (tedy 3 dnů).
Tabletu nežvýkejte, ale polkněte ji celou a zapijte vodou.
V případě, že jste v průběhu tří hodin po užití tablety zvracela, musíte ihned užít další tabletu.

Kdy mohu tabletu Navela užít?

Užití tablety neodkládejte. Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete. Může Vás ochránit před otěhotněním jen tehdy, pokud ji užijete do 72 hodin po nechráněném styku.
Přípravek Navela můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná. Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jakou jsou antikoncepční tablety, můžete pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu.

Mohu mít opět nechráněný pohlavní styk?

Pokud máte další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Navela (i když ho budete mít během stejného menstruačního cyklu), užitá tableta neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění. Chcete-li mít pohlavní styk po užití přípravku a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace užít lokální bariérové metody antikoncepce, tedy kondom, pesar nebo spermicidní přípravek. Důvodem je, že přípravek Navela nebude do dalšího menstruačního cyklu při nechráněném pohlavním styku účinkovat.

Menstruační cyklus a přípravek Navela

​Po užití přípravku Navela bude Váš menstruační cyklus probíhat jako obvykle a začne v obvyklý den, nicméně někdy to může být o pár dní dříve nebo později. Pokud se menstruace opozdí o více než 5 dní, navštivte lékaře.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá kdy a jak správně přípravek použít, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Čtěte pozorně příbalovou informaci! Navela je léčivý přípravek k vnitřnímu použití, obsahuje léčivou látku levonorgestrel. Navela neslouží jako náhrada běžné antikoncepce.

Příbalovou informaci si můžete stáhnout ZDE.